Īsumā par Bahá’í ticību

Bahá’í ticība ir jaunākā no pasaules neatkarīgajām reliģijām – ticība, kas vērsta uz taisnīgas, mierīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanu. Pārmaiņas var sākties ar nelieliem kalpošanas darbiem ikvienā apdzīvotā vietā.

Bahājiešu aktivitātes pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un ģimenēm ir atvērtas visiem. Ikviens ir aicināts pievienoties kalpošanas un mācīšanās ceļam, lai sniegtu savu ieguldījumu ciemata vai apkaimes materiālajā un garīgajā attīstībā.

“Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Apvieno savu kalpu sirdis un atklāj viņiem savu lielo nolūku. Lai viņi sekotu Taviem baušļiem un pildītu Tavus likumus. Palīdzi viņiem, ak Dievs, viņu centienos un dod viņiem spēku kalpot Tev.- Bahá’u’lláh 

Ko bahājieši dara