Īsumā par Bahá’í ticību

Bahá’í ticība ir jaunākā no pasaules neatkarīgajām reliģijām – ticība, kas vērsta uz taisnīgas, mierīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanu. Pārmaiņas var sākties ar nelieliem kalpošanas darbiem ikvienā apdzīvotā vietā.

Bahājiešu aktivitātes pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un ģimenēm ir atvērtas visiem. Ikviens ir aicināts pievienoties kalpošanas un mācīšanās ceļam, lai sniegtu savu ieguldījumu ciemata vai apkaimes materiālajā un garīgajā attīstībā.

“Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Apvieno savu kalpu sirdis un atklāj viņiem savu lielo nolūku. Lai viņi sekotu Taviem baušļiem un pildītu Tavus likumus. Palīdzi viņiem, ak Dievs, viņu centienos un dod viņiem spēku kalpot Tev. Ak Dievs! Neatstāj viņus vienus, bet vadi viņu soļus Tevis zināšanas gaismā un iepriecini viņu sirdis ar savu mīlestību. Patiesi, Tu esi viņu Palīgs un viņu Kungs.“ - Bahá’u’lláh 

Ko bahājieši dara