Īsumā par Bahá’í ticību

Bahá’í ticība ir jaunākā no pasaules neatkarīgajām reliģijām – ticība, kas vērsta uz taisnīguma, miera un ilgtspējīgas pasaules veidošanu, sākot ar ikvienu apdzīvotu vietu.

Bahājiešu pasākumi pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem ir atvērti visiem. Ikviens ir aicināts pievienoties kalpošanas un kopīgas izziņas ceļam, lai sniegtu savu ieguldījumu kopienas garīgās veidošanas procesā.

“Apvieno Savu kalpu sirdis un atklāj viņiem Savu lielo Nolūku. Lai viņi sekotu Taviem baušļiem un pildītu Tavus likumus. Apvieno Savu kalpu sirdis un atklāj viņiem Savu lielo Nolūku. Lai viņi sekotu Taviem baušļiem un pildītu Tavus likumus.“   Bahá’u’lláh 

Ko Bahājieši dara