Garīgā dzīve

Garīgā dzīve

Bahá'í ticības mācībā ikdienas lūgšanas un vēršanās pie Dieva ir obligātas kā pamats dzīvei, kas veltīta garīgai attīstībai un kalpošanai cilvēcei.

Mēs visi esam aicināti piedalīties rosīgas kopienas dzīves veidošanā savā apkaimē, vadot regulāras lūgšanu sanāksmes vai piedaloties tajās. Šādas sanāksmes notiek visdažādākajās vietās visā valstī – bahājiešu mājās, vietējo kopienu centros un citās pasākumu norises vietās.

Lūgšanu sanāksmēs tiek skaitītas lūgšanas un lasīti Svēto Rakstu teksti, bet tajās netiek ievērots noteikts rituāls. Lūgšanu sanāksmes sniedz mums izdevību iemācīties, kā radīt pacilājošu garīgu gaisotni. Tajās bieži skan mūzika un tiek izmantoti mākslas darbi. To mērķis ir palīdzēt mums atbrīvot prātu no ikdienas rūpēm un raizēm un apcerēt mūsu dzīves augstākos mērķus.

Ikviens var noturēt lūgšanu sanāksmi

Jāuzsver, ka šīs lūgšanu sanāksmes var noturēt ikviens bahājietis vai nu savās mājās, vai palīdzot tās organizēt kādā citā vietā. Bahá’í ticības mācības palīdz mums radīt iedvesmojošu un garīgu gaisotni mūsu pašu kopienās.

Jūs tiekat aicināti apmeklēt lūgšanu sanāksmes jūsu apkaimē un vienkārši sēdēt, meditējot un izbaudot īpašo gaisotni, vai arī būt aktīviem, vadot vai organizējot šīs sanāksmes.