Mācību pulciņi

Mācību pulciņi

Bahājiešu mācību pulciņu mērķis ir sniegt to dalībniekiem zināšanas, garīgu izpratni un prasmes, lai piedāvātu viņiem iespēju piedalīties sabiedrības pilnveidošanā, sākot ar viņu tuvāko apkārtni. Tas tiek sasniegts, sistemātiski apgūstot secīgus Ruhi institūta mācību kursus, kuri pamatojas uz Bahá'í ticības Svētajiem Rakstiem.

Pirmās no septiņām mācību grāmatām nosaukums ir „Pārdomas par gara dzīvi”. Tajā aplūkoti garīgi jautājumi – lūgšanas, meditācija, dzīve pēc nāves un dvēseles attīstība. Turpmāk tekstā atradīsiet īsu katras grāmatas aprakstu. Mācību pulciņu nodarbības notiek visā Latvijā, un tās ir atvērtas visiem interesentiem. Jūs tiekat aicināti gūt iedvesmu no Bahá'í ticības mācībām, smeļoties tajās gudrības dārgumus un zināšanas, kas palīdzēs jums risināt visas jūsu dzīves problēmas.

Mācību pulciņu nodarbības notiek pacilājošā gaisotnē, kas sekmē personu garīgo pilnveidošanos, tām aktīvi iesaistoties mācībās. Mācību pulciņa vadītāja uzdevums nav sniegt zināšanas, bet iesaistīties pārrunās un vadīt tās. Mācību pulciņu mācības ir vērstas uz līdzdalību, visu to dalībnieku iesaistīšanos pārrunās un dažādu mākslas veidu izmantošanu.

1. grāmata: Pārdomas par gara dzīvi
Secīgo kursu pirmā grāmata lielā mērā attiecas uz personības jautājumiem. Kas patiesībā ir persona, kas saka „es” teikumā „Es eju kalpošanas ceļu”? Jauniešu grupa, apgūstot šo grāmatu, attīsta spējas lasīt un pārdomāt Bahá'í ticības rakstus, mācīties lūgšanas un veidot dievbijīgu dzīves modeli.

2. grāmata: Ceļoties kalpošanai
Secīgo kursu otrā grāmata pēta kalpošanas ceļa īpašības un veidu, kādā tas jāiet. Būtiskas bahāju kopienas dzīves īpašības ir vienotība un draudzība. Kursa dalībnieki domā par prieku, ko sniedz kalpošana un Ticības mācīšana, kā arī iegūst prasmes un spējas, zināšanas un īpašības, kas vajadzīgas, lai iesaistītos sarunās ar citiem, tādējādi spārnojot prātu un garu.

3. grāmata: Bērnu garīgā izglītošana, 1. līmenis
Nākamais solis kalpošanas ceļā, ko risina institūts, attiecas uz bērnu garīgo audzināšanu. Bērnu audzināšana ir svarīgs sabiedrības pārveidošanas aspekts. Trešā grāmata pievēršas zināšanām, prasmēm un īpašībām, kas vajadzīgas tiem, kas vēlas iesaistīties šajā svarīgajā kalpošanas jomā. Mācību kursa dalībnieki mācās ar mīlestību un disciplīnu sekmēt garīgu īpašību veidošanos mazos bērnos.

4. grāmata: Divas Dieva Izpausmes
Secīgo kursu ceturtā grāmata  atgriežas pie personības jautājuma, pie „es” teikumā : „Es eju kalpošanas ceļu”. Vēsture lielā mērā veido gan atsevišķu cilvēku personību, gan veselu tautu īpašības. Grāmatas otrā un trešā daļa ir veltīta Bahá’u’lláh, Bahá’í ticības dibinātāja, un Viņa priekšteča Báb dzīves stāsta studijām. Skaidra to īpašību izpratne, kas raksturīgas pagātnei, palīdz cilvēkiem dot lielāku ieguldījumu nākotnes veidošanā.

5. grāmata: Pusaudžu garīgo spēju atraisīšana
Saskaņā ar Bahá’í ticības mācībām cilvēks sasniedz briedumu, kad viņš kļūst 15 gadus vecs un viņam saistoši ir garīgi un morāli pienākumi. Tāpēc pēdējie gadi pirms šā vecuma sasniegšanas iegūst īpašu nozīmi. Tas ir laiks, kad, cenšoties atbrīvoties no bērnības paradumiem, pusaudži formulē savas personīgās un kolektīvās dzīves pamatkoncepcijas. Pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem ir daudz kas sakāms, un ikviens, kas izturas pret viņiem kā pret maziem bērniem, zaudē izdevību palīdzēt viņiem veidoties par personībām. Piektajā grāmatā aplūkoti daži jēdzieni, prasmes, īpašības un nostājas, kas, kā pierādījusi prakse, ir vajadzīgas tiem, kuri vēlas īstenot pusaudžu garīgās pilnveidošanas programmu.

6. grāmata:  Dieva ticības mācīšana
Dažādu aprindu un profesiju cilvēki tiek aicināti iepazīties ar Bahá’u’lláh mācībām un uzzināt, kā tās īstenot, lai uzlabotu savu dzīvi. Visi bahājieši labprāt un bez jebkādiem noteikumiem dalās savas Ticības mācībās un priekšrakstos. Lai gan Bahá’u’lláh vēsts izplatīšana ir viens no būtiskākajiem kalpošanas darbiem, Ticības mācīšana ir arī bahājiešu dzīves veids, un viņi nepārtraukti dalās ar citiem tajā, kas viņiem tik dāsni dāvāts.

7. grāmata: Ejot kopīgi kalpošanas ceļu
Septītā grāmata ir veltīta kalpošanai, kas ir būtisks Ruhi institūta pastāvēšanas aspekts, proti, palīdzēt grupai personu secīgi apgūt sākotnējos sešus kursus. Spēju pilnveidošanas procesā, kas uzsākts, apgūstot kursus, ir svarīgi, lai cilvēki, kalpojot savām kopienām, cits citu atbalsta. Kursu dalībnieki uzzina, kādu garīgu spēku dod kalpošanas ceļš, iepazīstas ar dažiem jēdzieniem, nostājām, prasmēm un spējām, kas vajadzīgas, lai pavadītu draugu grupu šajā ceļā, kā arī apsver, kāda loma mācību pulciņa pasākumos ir mākslai.

 

 

Reģistrācija kursiem

Reģistrējieties kursiem un apgūstiet tos klātienē vai tiešsaistē. Materiāls ir piemērots apgūšanai nelielās grupās vienu vai dažas reizes nedēļā. Bahāju kopiena var piedāvāt kursa vadītāju, tomēr pirmo kursu var brīvi apgūt kopā ar saviem tuvākajiem un draugiem. Lūdzu izmantojiet kontaktu iespējas, lai dalītos savās atsauksmēs vai grūtībās materiāla apgūšanā.

Lejupielādējiet pirmo mācību materiālu

Zemāk ir materiāls četrās valodās, kuru variet izmantot kā grupas dalībnieks, kurā esat pietecies. Jūs esat laipni aicināti apskatīt materiālu no ekrāna vai lejupielādēt failu(-us) izmantošanai papīra formātā, kurā var ierakstīt atbildes uz uzdevumiem.

1. grāmata Pārdomas par gara dzīvi

Book 1 Reflections on the Life of the Spirit

Книга 1 Размышления о жизни духа

Книга 1 Роздуми про життя духу