Pusaudžu programmas

Programmas padsmitgadniekiem un bērniem, kas nav vēl sasnieguši pusaudžu gadus

Pusaudžu garīgās pilnveidošanās programma tiek piedāvāta pusaudžiem vecumā no 11 līdz 14 gadiem, un tā palīdz viņiem risināt problēmas izšķirīgā viņu dzīves posmā.

Agrīnajos pusaudžu gados viņiem piemīt nesavtība, taisnīguma izjūta, alkas iegūt zināšanas par Visumu un degsme piedalīties jaunas pasaules veidošanā.

Programma palīdz viņiem kļūt par morāli spēcīgām personām un dod viņiem iespēju sniegt savu ieguldījumu savu kopienu un visas pasaules labklājībā.

Attīstot savas garīgās īpašības (tikumus), intelektuālās spējas un spēju kalpot sabiedrībai, kursa dalībnieki pārliecinās, ka viņi var kļūt par pozitīvu pārmaiņu nesējiem pasaulē.

Programma tiek apgūta iekļaujošu un līdzdalību veicinošu mācību veidā, programmas vadītājam un dalībniekiem mācoties citam no cita.

Dalībnieku grupas iesaistās dažādās aktivitātēs – mākslinieciskās izteiksmes veidos, diskusijās, teatrālos uzvedumos, sadarbības spēlēs, literatūras studijās, stāstu stāstīšanā un kopienas kalpošanas pasākumos.

Pusaudžu programma aplūko visus tematus no Bahá'í ticības viedokļa, bet tā nav oficiāla reliģiskās audzināšanas programma. Tā ir pieejama visiem ar noteikumu, ka tai piekrīt pusaudžu vecāki. Pusaudžu grupas tiekas regulāri, bet tām netiek uzdoti rakstiski mājasdarbi.