Administrācija

Administrācija un vadība

Bahá’í ticībā nav garīdzniecības vai mācītāju, bet to pārvalda īpašas brīvi ievēlētas padomes un papildus ieceltu padomnieku institūcija. Šī administratīvā sistēma darbojas vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Vadoties pēc principiem, kurus savos rakstos noteicis Bahá’u’lláh, bahājieši ir izveidojuši īpašu globālās pašpārvaldes sistēmu, kas aizstāv viņu personīgo brīvību un nodrošina visas kopienas tiesības, panākot līdzsvaru starp personīgo iniciatīvu un kopējo labumu.

Šis dinamiskais risinājums ir daudzējādā ziņā „demokrātiskāks” par metodēm, ar kādām darbojas vairākums parlamentu un citas pārstāvniecības sistēmas. Pateicoties savām īpašajām procedūrām un principiem, šāda pārvaldība spēj izvairīties no manipulācijām, frakcionārisma un vienpusīguma, kas kļuvuši par citu pasaules pārvaldes sistēmu raksturīgām īpašībām.

Bahājiešu vēlēšanās nenotiek priekšvēlēšanu kampaņas vai kandidātu izvirzīšana. Tās tomēr piedāvā ikvienam vēlētājam visplašāko kandidātu izvēli. Bahājiešiem, kas sasnieguši 21 gadu vecumu, ir iespējams kalpot Bahá’í administratīvās iekārtas ievēlētās institūcijās. Šiem vēlētajiem orgāniem Bahá’í Svētajos Rakstos ir piešķirtas likumdošanas, tiesiskas un izpildvaras funkcijas.

Bahá’í ticības administratīvās iekārtas ieceltajām institūcijām ir uzticēts izplatīt un aizsargāt Ticību. Personām, kas kalpo kā ieceltas amatpersonas, ir uzdevums sniegt padomus, iedrošināt un atbalstīt bahājiešus un viņu ievēlētās institūcijas.