Bahājiešu vēlēšanas

Bahājiešu vēlēšanas

Bahājiešu vēlēšanas

Bahājiešu ticībā nav garīdzniecības vai mācītāju. To vietā bahājiešiem ir administratīvā sistēma, kuru noteicis Ticības dibinātājs pravietis Baha’u’llah. Savos rakstos Viņš sīki aprakstīja vēlētu, pie garīdzniecības nepiederīgu ticīgo padomju sistēmu vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kurai uzticēts pārraudzīt Ticību. Bahājiešiem, kas ir vecāki par 21 gadu, ir tiesības balsot bahājiešu vēlēšanās un kalpot kā Baha’i administratīvo institūciju locekļiem. Baha’i ticības vēlēšanas ir aizklātas, un ticīgie tiek ievēlēti ar balsu vairākumu. Baha’i ticības vēlēšanās nav nekādas kandidātu izvirzīšanas, konkrētu personu atbalstīšanas, vai pirmsvēlēšanu kampaņas.

Tā kā politiskajām partijām ir tieksme šķelt, nevis vienot, pārvaldība Baha’i ticībā ir neatkarīga un objektīva, pateicoties lielajai nozīmei, kāda Baha’i ticības mācībā piešķirta vienotības principam. Bahá’í ticības Svētie Raksti īpaši mudina ievēlēt personas, kas atzītas par spējīgām, nobriedušām, pieredzējušām un pazemīgām, pievēršot pienācīgu uzmanību tam, lai ievēlēti tiktu dažāda vecuma ticīgie, kas nāk no dažādām aprindām un profesijām, cilvēki ar daudzveidīgu pieredzi, un lai pārstāvēti būtu abi dzimumi. Bahá’í ticības vēlēšanu sistēmā uzsvars tiek likts uz līderiem, kam piemīt tādas īpašības kā nesavtība, intelektuālas spējas, morāls godprātīgums un gudrība. Viņu galvenajai īpašībai jābūt vēlmei un spējai kalpot.

Bahá’í ticības pārvaldes orgāni pieņem lēmumus, izmantojot īpašu bezstrīdus kolektīvās lēmumu pieņemšanas veidu, kas pazīstams kā apspriede. Apspriedes veicina mērķu vienotību, rosinot cilvēkus brīvi izteikt savu viedokli un cenšoties panākt vienprātību, kas pamatojas uz vispāratzītiem principiem. Laikā, kad visur pasaulē zūd uzticība valdībām un kad vēlēšanu process daudzās valstīs ir diskreditēts pastāvīgas korupcijas dēļ, šis jaunais pārvaldības modelis kalpo par pretlīdzekli apātijai, atsvešinātībai un bezcerībai.

Viens no šā procesa saistošākajiem aspektiem ir vēlēšanu kandidātu saraksta vai jebkādas kandidātu izvirzīšanas trūkums. Tā vietā ikvienam pilngadīgam kopienas bahājietim ir tiesības tikt ievēlētam Vietējā garīgajā padomē (padome, kas darbojas katrā apvidū un sastāv no deviņiem locekļiem, kuri administrē kopienas pasākumus). Vēlēšanu dienā pēc lūgšanām un meditācijas – un pienācīgi ņemot vērā attiecīgos norādījumus Baha’i Svētajos Rakstos – ikviens pilngadīgs bahājietis balso par tām deviņām personām, kuras viņš vai viņa uzskata par vispiemērotākajām, lai kalpotu Garīgajā padomē.