Pārvaldes institūcijas

Pārvaldes institūcijas

Pārvaldes institūcijas

Bahá’í ticības pārvaldes institūcijas tiek ievēlētas vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, un tās papildina iecelti padomnieku orgāni. Bahājieši uzskata, ka viņu administratīva iekārta ir vienotas globālas civilizācijas efektīvas funkcionēšanas paraugs, kas atzīst gan materiālo, gan garīgo īstenības dimensiju un vienādā mērā sekmē to abu attīstību.

Starptautiskajā līmenī
Bahá’í ticību vada Vispasaules Taisnīguma Nams, kas ir ievēlēts orgāns, kurš sastāv no deviņiem locekļiem un kura pastāvīgā mītne atrodas Bahá’í ticības pasaules centrā Haifā, Izraēlā. Vispasaules Taisnīguma Namu ievēlē Nacionālās garīgās padomes (deviņu locekļu orgāni, kas pārrauga Ticības lietas savās valstīs) reizi piecos gados. Pirmo reizi Vispasaules Taisnīguma Namu ievēlēja 1963. gadā.

Vispasaules Taisnīguma Namam Bahá’u’lláh ir piešķīris tiesības izdot likumus jautājumos, kas nav noteikti Bahá'í ticības Svētajos Rakstos, un tas uztur bahājiešu kopienu vienotu un atsaucīgu pret mainīgās pasaules vajadzībām un apstākļiem.

Lai gan Vispasaules Taisnīguma Nams ir starptautiska institūcija, tā ir tomēr pārsteidzoši tuva ierindas bahājiešiem. Vispasaules Taisnīguma Nama vēlēšanas ir tikai trīs soļu attālumā no vietējā līmeņa – ikviens pilngadīgs bahājietis var piedalīties sava vietējā vēlēšanu apgabala delegātu vēlēšanās, šie delegāti savukārt ievēlē attiecīgo Nacionālo garīgo padomju locekļus, un visu pasaules Nacionālo garīgo padomju locekļi ievēlē Vispasaules Taisnīguma Namu.

Nacionālajā līmenī
Bahá’í ticība pastāv vairāk nekā 181 valstī, un to katrā valstī vada deviņi ievēlēti bahājieši, kas veido Nacionālo garīgo padomi. Pastāvīgā mītne vairākumam no šīm padomēm atrodas attiecīgās valsts galvaspilsētā. Šīs padomes katru gadu ievēlē delegāti, kas pārstāv bahājiešus savā valstī.

Vietējā līmenī
Vietējā garīgā padome, kas sastāv no deviņām personām, tiek ievēlēta, lai pārraudzītu Bahá’í ticības kopienas dzīvi pilsētās un citās vietās. Šīs padomes sniedz padomus un atbalsta bahājiešus kopienu līmenī, tostarp vada arī Deviņpadsmitās dienas svētkus. Šie garīgie svētki dod iespēju Garīgajai padomei uzklausīt kopienas locekļus, lai pieņemtu lēmumus. Tādā veidā Bahá’í kopienu pārvaldība sakņojas ierindas bahājiešos.

Padomnieku institūcija
Bahá’í ticībā darbojas padomnieki, kurus uz pieciem gadiem ieceļ Vispasaules Taisnīguma Nams un kuri kalpo par padomdevējiem valstīs un reģionos visā pasaulē. Pašlaik kontinentālo padomnieku skaits ir 81, un viņi ir norīkoti kalpot konkrētās valstīs vai reģionos. Turklāt deviņi padomnieki ietilpst Starptautiskajā Mācību centrā, kas atrodas Bahá’í ticības pasaules centrā Haifā. Daļa Padomnieku institūcijas locekļu ir Palīgkolēģijas locekļi, kas kalpo galvenokārt vietējā un reģionālā līmenī, vadot un iedvesmojot bahājiešus, kuri atrodas viņu jurisdikcijā.