Shoghi Effendi

Shoghi Effendi - Bahá'í ticības Aizbildnis

Šogijs Efendijs

Shoghi Effendi ir pazīstams  kā Bahá’í ticības Aizbildnis. Viņš ir vecākais ‘Abdu’l-Bahá mazdēls un Ticības dibinātāja pravieša Bahá’u’lláh mazmazdēls.

‘Abdu’l-Bahá nomira rāmi miegā 1921. gada 28. novembrī. Tāpat kā viņa tēvs Bahá’u’lláh ‘Abdu’l-Bahá atstāja skaidri formulētu „Pēdējo gribu un testamentu”, kas bija Bahá’u’lláh iedibinātās Derības papildinājums. Šajā dokumentā ‘Abdu’l-Bahá iecēla savu vecāko mazdēlu Shoghi Effendi Rabbani par savu pēcteci un Bahá’í ticības vadītāju vai „Aizbildni”. Aizbildnība bija institūcija, ko bija paredzējis Bahá’u’lláh. Shoghi Effendi bija iecelts šajā amatā kā pilnvarots Bahá’í mācības skaidrotājs. Līdz ar Shoghi Effendi nāvi 1957. gadā izbeidzās Bahá’í ticības vadības pārmantojamība.