E-grāmatas

 • Bahá'u'lláh vēstuļraksti

Lūgšanas un meditācijas

Apslēptie vārdi

Bahá'u'lláh vēstuļraksti, kas atklāti pēc Kitáb-i-Aqdas

Domu vārpas

Pārliecības grāmata

Bahá'u'lláh dzīvesstāsts

 

 • Báb vēstuļraksti

Báb rakstu izlase

Báb Rakstu kompilācija

Báb dzīvesstāsts

 

 • 'Abdu'l-Bahá raksti un runas

Svētuma pļavās: lūgšanas

Dievišķā plāna vēstules

Rakstu izlase

Parīzes runas

Pēdējā griba un testaments

'Abdu'l-Bahá dzīvesstāsts

 

 • Shoghi Effendi raksti

Aicinājums nācijām

Aizbildņa dzīvesstāsts

 

 • Vispasaules Taisnīguma Nama vēstules un dokumenti

Viena kopīga ticība

Aicinājums pasaules reliģiju līderiem

Ceļš uz mieru visā pasaulē

 

 • Par Bahá'í ticību

Dzīvības avots: kompilācija par dažādām tēmām

Kompilācija par situāciju pasaulē un bahājiešu nostāju kritiskos laikos

Pārdomu brīžiem: rakstu izlase

Hušmāns Fatē-Aazāms: Jaunais Dārzs

Renē Derkse: Kas ir Bahá'í ticība?

Viljams S. Hečers, J. Duglass Martins: Bahá’í ticība: Jaunās vispasaules reliģijas asni

 

 • Електронні книги українською

Молитви Бахаї

Потаємні Слова

Життя Бахаулли

Троянди любові: тексти для роздумів

 

 • Электронные книги на русском

Молитвы бахаи

Сокровенные Слова

 

 • E-books in English

In the Meadows of Holiness: Prayers of ‘Abdu’l-Bahá

 

 • Elektroninės knygos lietuvių kalba

Šventumo slėniuose: ‘Abdu’l‑Bahá maldos

 

E-grāmatas ir Bahāju uzziņu bibliotēkas „Vienotības pērles” pakalpojums, kas ikvienam lietotājam piedāvā bez maksas lejupielādēt un lasīt PDF formātā grāmatas latviešu valodā un Latvijā izdotas grāmatas ukraiņu, angļu, lietuviešu un krievu valodā. 

Pakalpojuma izmantošanai nav vajadzīga reģistrācija bibliotēkā vai autorizācija.

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties:

 • tālrunis: +371 67845254
 • WhatsApp: +371 20365473
 • e-pasts: biblioteka@bahai.lv

 

Lasītāju reģistrācija

Bibliotēkas nolikums

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Правила пользования библиотекой

Library Rules and Regulations