Reģistrēties bibliotēkā

Kā kļūt par lietotāju

 

  • Par Bahāju uzziņu bibliotēkas „Vienotības pērles” lietotāju var kļūt ikviens cilvēks.
  • Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Nepilngadīgos lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot viena no vecākiem (personas, kas realizē aizgādību) rakstveida piekrišanu.
  • Attālināti apstiprināt reģistrāciju nevar, tomēr tiešsaistē var iesniegt aizpildītu reģistrācijas pieteikumu un vēlāk parakstīt apkalpošanas punktos Rīgā un Daugavpilī.

 

  • Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot. Nepilngadīgo lietotāju vārdā to ar savu parakstu apliecina viens no vecākiem (likumiskais nepilngadīgā pārstāvis).
  • Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek piešķirts bibliotēkas lasītāja numurs, kas būs jānosauc katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Lasītāja numuru aizliegts nodot citai personai.

 

  • Reģistrējoties Bahāju uzziņu bibliotēkā „Vienotības pērles”, lietotājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai grāmatas un citus informācijas nesējus bibliotēkas apkalpošanas punktos Rīgā un Daugavpilī, uz vietas izmantot Opālas Koneres lasītavas krājumus, kā arī elektroniskās informācijas resursus uzziņu mērķiem.
  • Reģistrētie bibliotēkas lietotāji, sazinoties ar bibliotēku, var saņemt Rakstu tulkojumus latviešu valodā e-pastā vai saņemt bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu ārpus bibliotēkas telpām, lietojot pakomātus.

 

  • Kontaktinformācijas (dzīvesvietas adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses) maiņas gadījumā lietotājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties bibliotēkā, telefoniski vai elektroniski. Mainot vārdu vai uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties bibliotēkā un uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.