Cilvēces vienotība

Cilvēces vienotība

Bahá’í ticības mācībās tiek uzsvērts, ka mēs visi kā Dieva radības piederam pie vienas cilvēku dzimtas. Cilvēce savā daudzveidībā ir vienota. Jebkādi aizspriedumi, gan rasu, gan nacionālie, šķiru, politiskie un reliģiskie, kas cilvēkus šķir, ir atstājami pagātnē. Bahá’u’lláh, Bahá’í ticības dibinātājs, ir teicis: „Debesu vienotības svētnīca ir tikusi uzcelta; neraugieties cits uz citu kā uz svešiniekiem. Jūs esat viena koka augļi un viena zara lapas.”

Dažādas izcelsmes un dažādu tautību cilvēki ir kļuvuši par bahājiešiem.

„Jūs esiet viena koka augļi un viena zara lapas. Savās attiecībās cits ar citu esiet jo mīļi un saskanīgi, dzīvojiet draudzībā un brālībā. Viņš, kas ir Patiesības Saule, ir mans liecinieks! Vienotība kā gaisma savā spēkā var pārņemt visu pasauli,” apliecina Bahá’u’lláh.