Dieva vienesme

Dieva vienesme

Dieva vienesme

Baha'i mācības ir vērstas uz vienotību – Dieva vienesmi, reliģiju vienotību un cilvēku dzimtas vienotību. Bahājieši uzskata, ka eksistē tikai viens Dievs, visuma Radītājs. Lai gan Dievu dažādās valodās sauc dažādos vārdos – Jahve, Allahs, Brahma vai Dievs – , visi šie vārdi attiecas uz vienu un to pašu vienīgo spēku un būtni.

Bahājieši tic vienam Dievam, proti, ka Visumu, visu radību un spēkus tajā ir radījusi viena pārdabiska Būtne. Šī Būtne, kuru mēs visi saucam par Dievu, pilnā mērā valda pār savu radību (visvarenība), kā arī Viņai ir pilnīgas un absolūtas zināšanas par to (visgudrība).

Dieva vienesmes liecības var atrast daudzās vietās, piemēram, salīdzinot visu lielāko pasaules reliģiju būtiskās mācības ( nevis to interpretācijas).  Lai gan reliģijas dažkārt šķiet atšķirīgas un to mācību interpretācijas – pretrunīgas, faktiski visas pasaules reliģijas ir attīstījušās no viena pirmsākuma. Bahājieši sauc šo jēdzienu par „reliģiju vienotību” un progresējošu atklāsmi.

Cilvēce izzina Dievu un Dieva īpašības ar Viņa Vēstnešu palīdzību, kuri māca un vada cilvēci (skat., Reliģiju vienotība).