Neatkarīga patiesības izpēte

Neatkarīga patiesības izpēte

Neatkarīga patiesības izpēte

Bahá’u’lláh savos rakstos ir bieži mudinājis cilvēkus veikt neatkarīgu patiesības izpēti, gan zinātnisku, gan reliģisku. Viņš teica, ka cilvēkam jācenšas atbrīvoties no aizspriedumiem, iesīkstējušiem pieņēmumiem un aklas pakļaušanās tradīcijām un tradicionālām autoritātēm.

Bahājieši uzskata, ka neatkarīga patiesības izpēte jāveic gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tāpēc bērniem jāļauj izvēlēties reliģiju pēc sava prāta. Tāpēc arī jāsaka, ka neviens nav „dzimis bahājietis”. Par brieduma gadiem uzskata 15 gadu vecumu, un, kad sasniegts šis vecums, vai vēlāk cilvēkiem tiek dota iespēja oficiāli pievienoties Baha'i ticībai.

Patiesības izpēte un secinājumu izdarīšana ir sarežģīts darbs, un bahājiešu rīcībā ir līdzekļi, lai to sekmīgi veiktu. Viens no šādiem līdzekļiem, kuru bahājieši uzskata par būtisku patiesības meklējumiem, ir apspriešanās. Jūs varat atrast sīkāku informāciju par apspriedēm šeit. Baha’u’llah uzsver, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi iegūt zināšanas „pašiem ar savām acīm, nevis ar citu cilvēku acīm”. Viens no galvenajiem konfliktu iemesliem mūsdienu pasaule ir tas, ka daudzi cilvēki akli un nekritiski seko dažādām tradīcijām, kustībām un viedokļiem. Dievs ir devis ikvienam cilvēkam saprātu un spēju atšķirt patiesību no maldiem.

Ja cilvēki neizmanto savas spriešanas spējas un bez jebkādām šaubām pieņem citu viedokļus un idejas vai nu aiz apbrīna vai bailēm no tiem, kas tos pauž, tad viņi izturas nevērīgi pret cilvēka morālo pienākumu. Turklāt, ja cilvēki tā rīkojas, viņi pieķeras kādam konkrētam viedoklim vai kādai tradīcijai un kļūst neiecietīgi pret tiem, kas viņiem nepiekrīt. Šāda pieķeršanās var novest pie konflikta. Vēsture ir pieredzējusi konfliktus un pat asinsizliešanu par nelielām izmaiņām reliģiskajā praksē vai nenozīmīgām novirzēm kādas doktrīnas interpretācijā. Personīgi patiesības meklējumi dod iespēju cilvēkiem apzināties, kāpēc viņi piekrīt konkrētai ideoloģijai vai doktrīnai. Bahājieši uzskata, ka tāpēc, ka pastāv tikai viena īstenība, cilvēki pamazām atklās tās dažādos aspektus un beidzot nonāks pie kopīgas izpratnes un vienotības, ja vien viņi neatlaidīgi meklēs patiesību.