Sieviešu un vīriešu līdztiesība

Sieviešu un vīriešu līdztiesība

Sieviešu un vīriešu līdztiesība

Kopš Bahá’í ticības pirmsākuma pirms gandrīz simt piecdesmit gadiem tā ir sludinājusi dzimumu līdztiesību. Tas bija laiks, kad sieviešu kustība Rietumos tikko sāka cīņu par balsstiesībām, bet Tuvajos Austrumos šādas idejas nebija vēl dzirdētas. Bahá’í ticība ir vienīgā neatkarīgā pasaules reliģija, kuras dibinātājs nepārprotami paziņoja, ka sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi.

Bahājieši uzskata, ka dzimumu līdztiesība un sieviešu pilnīga līdzdalība jebkurā cilvēku darbības jomā ir būtisks miera un cilvēces progresa priekšnoteikums un ka tādas sieviešu īpašības kā līdzjūtība, audzināšanas un sadarbības spējas un iejūtība ir svarīgas, lai radītu miermīlīgu, taisnīgu un ilgtspējīgu pasaules civilizāciju. Dzimumu nevienlīdzība kavē ne tikai sieviešu izaugsmi, bet arī civilizācijas progresu.