Juridiskā informācija

AUTORTIESĪBAS

Visu materiālu šajā vietnē, tostarp, bet ne tikai, tekstu, fotogrāfijas, attēlus, ilustrācijas, kartes, audio klipus un videoklipus (“Saturs”) aizsargā autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Rīgas Bahai ticības draudze saglabā pilnīgu sava Satura juridisko aizsardzību saskaņā ar visiem piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem.

PRIVĀTUMS

Šīs vietnes apmeklētāji netiek izsekoti, izņemot, lai iegūtu apkopotus statistikas datus, kas neidentificē atsevišķus lietotājus. Ja sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu būtisku funkcionalitāti, tās neizmanto, lai izsekotu vietnes lietotājus vai saglabātu personu identificējošu informāciju. Ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu visu savākto informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā vietnē var būt saites uz vietnēm ar atšķirīgām privātuma politikām.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Jūs esat laipni aicināti piekļūt un izmantot šīs vietnes Saturu, ievērojot šādus nosacījumus:

  • Saturu nedrīkst izmantot tādā veidā, kas maldinoši atspoguļo sākotnējā avota nolūku.
  • Ja vēlaties izmantot jebkuru Saturu, tam ir jāpievieno šāds paziņojums: “Autortiesības © Rīgas Bahai ticības draudze” kopā ar atsauci uz šo avotu, ja nepieciešams.
  • Audiovizuālo saturu, tostarp videoklipus, audio klipus, kartes un fotogrāfijas, var apgriezt un rediģēt, lai piemērotu vajadzīgajam izmēram. Nekāda cita rediģēšana nav atļauta. Katram audiovizuālā satura lietotājam tiek piešķirta ierobežota, neekskluzīva licence izmantot, reproducēt, izplatīt, saistīt un/vai parādīt šo saturu, ja satura nolūks, raksturs, būtība vai nozīme paliek nemainīga.
  • Jebkurai izmantošanai komerciālos nolūkos pirms lietošanas ir jāsaņem atļauja. Lūdzu, rakstiet uz e-pastu admin@bahai.lv
  • Rīgas Bahai ticības draudze patur tiesības atsaukt atļauju izmantot Saturu jebkurā laikā un jebkurai lietošanai. Šādos apstākļos Satura izmantošana nekavējoties jāpārtrauc.
  • Rīgas Bahai ticības draudze neatbalsta trešo pušu Satura izmantošanu un neuzņemas atbildību par to. Turklāt Rīgas Bahai ticības draudze nebūs atbildīga nevienai personai vai organizācijai par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem vai soda zaudējumiem, kas var rasties, piekļūstot Saturam vai izmantojot to.

Šie nosacījumi var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada 28. novembrī.