`Abdu’l-Bahá

`Abdu'l-Bahá: bahājiešu dzīves veida paraugs

`Abdu'l-Bahá

`Abdu’l-Bahá ir vārds, ar kuru ir pazīstams Bahá’u’lláh dēls un Viņa ieceltais darba turpinātājs Abbas Effendi. Pieņemtais vārds „`Abdu’l-Bahá" nozīmē „Godības kalps”. 1892. gadā Bahá’u’lláh viņu iecēla par „derības Centru”, pie kura jāvēršas visiem bahājiešiem. Viņš bija sava tēva Rakstu pilnvarots skaidrotājs un nevainojams bahājiešu dzīves veida paraugs.

`Abdu’l-Bahá piedzima Teherānā, bet viņa dzīves laikā viņu un viņa ģimeni vairākkārt netaisnīgi apcietināja un izsūtīja. Pēc četrdesmit ieslodzījuma gadiem `Abdu’l-Bahá 64 gadu vecumā atbrīvoja Jaunie turki, un viņš un viņa ģimene uzsāka samērā drošu dzīvi. Viņa ceļojumi uz Rietumiem un „Dievišķā plāna vēstules” izplatīja Bahá'í ticības idejas pāri Tuvo Austrumu robežām, un viņa „Pēdējā griba un testaments” lika pamatus pašreizējai Bahá’í ticības administratīvajai iekārtai.

Visās rietumvalstīs un austrumvalstīs `Abdu’l-Bahá pazina kā miera vēstnesi, taisnīguma aizstāvi un jaunās Ticības skaidrotāju. Vairākos vēsturiskos ceļojumos pa Ziemeļameriku un Eiropu `Abdu’l-Bahá ar sava vārda un piemēra spēku pārliecinoši un iedarbīgi sludināja sava tēva reliģijas būtiskos principus. Apgalvojot, ka „mīlestība ir visdiženākais likums”, kas liekams „patiesas civilizācijas” pamatā, un ka „cilvēcei galvenokārt vajadzīga sadarbība un draudzīgas attiecības” starp visām tautām, `Abdu’l-Bahá vērsās gan pie valstu vadītājiem, gan pie vienkāršajiem cilvēkiem, pie ikvienas dvēseles, ko viņš satika savā ceļā.

Savā ceļojumā pa Ziemeļameriku viņš apmeklēja daudzas misijas, baznīcas un ļaužu grupas, kā arī tikās ar daudziem bahājiešiem viņu mājās un piedāvāja individuālu tikšanos ar simtiem cilvēku. Savās runās viņš sludināja Bahá’í ticības principus – Dieva vienesmi, reliģiju vienotību, cilvēces vienotību, sieviešu un vīriešu līdztiesību, mieru pasaulei un ekonomisku taisnīgumu. Viņš pastāvēja arī uz to, ka viņa sanāksmēm jābūt atvērtām visām rasēm. Viņa apmeklējumiem un runām tika veltīti simtiem avīžu rakstu.

Atceres dienas

Derības diena (26. novembris)

Bahājieši atzīmē dienu, kas simbolizē to, ka Bahá’u’lláh iecēla savu vecāko dēlu `Abdu’l-Bahá par derības Centru.

`Abdu’l-Bahá debesbraukšana (28. novembris)

Bahājieši piemin `Abdu’l-Bahá, Bahá’u’lláh dēla un Viņa ieceltā darba turpinātāja, nāves dienu 1921. gada 28. novembrī Haifā, kas atrodas pašreizējās Izraēlas ziemeļos.