Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh – Visu laikmetu Apsolītais

​Bahá’u’lláh Bahjí i

Bahá’u’lláh’ mirstīgā ķermeņa atdusas vieta Bahjí ir bahājiešu svētākā vieta uz zemes.

Bahá’u’lláh 1863. gadā pasludināja, ka Viņš ir Dieva Vēstnesis šim laikmetam. Viņa mācības un Svētie raksti ir Bahá’í ticības pamats.

Bahá’u’lláh apgalvoja, ka Viņam uzticētā Dieva misija ir ierosināt garīgo atdzimšanu un cilvēces vienotību. Viņš apsolīja, ka tas ļaus radīt pastāvīgu mieru pasaulē un Dieva valstību uz zemes. Bahá’u’lláh pievienojās miljoniem sekotāju no visām zemeslodes malām. Viņš ir devis likumus un mācības par to, kā īstenot Viņa redzējumu. Viņa sekotāji visur strādā, lai to realizētu.

Bahá’u’lláh paziņoja, ka Dievs, mūsu mīlošais Radītājs, dievišķos Vēstnešus, kas zināmi kā Dieva Izpausmes, sūta ar mācībām, kas cilvēcei ļauj iepazīt Dievu un kalpot Viņam. Šīs lielās Izpausmes, kas visā vēstures gaitā ir parādījušās ik pa 500–1000 gadiem, cilvēces civilizāciju virza arvien augstākā garīgās un materiālās attīstības pakāpē. Bahá’u’lláh ir visnesenākais šajā garajā dieviešķo Vēstnešu virknē, kurā ir bijuši arī Ābrahāms, Mozus, Jēzus, Muhameds, Krišna, Buda, Zaratustra un Báb.

Atceres dienas

Riḍván svētki (21. aprīlis – 2. maijs)
Šajos gadskārtējos Bahá’í ticības svētkos tiek pieminētas 12 dienas (1863. gada 21. aprīlis – 2. maijs), kad Bahá’í ticības pamatlicējs Bahá’u’lláh uzturējās Riḍván (Rizvāna, „Paradīzes”) dārzā Bagdādē, Irākā. Šajās dienās Viņš publiski pasludināja Savu misiju, proti, ka Viņš ir šā laikmeta Dieva vēstnesis. Pirmā (21. aprīlis), devītā (29. aprīlis) un divpadsmitā (2. maijs) diena tiek svinēta kā svētā diena, kad netiek strādāts.

Bahá’u’lláh debesbraukšana (29. maijs)
Bahājieši atzīmē gadadienu, kad Bahá’í ticības pamatlicējs Bahá’u’lláh 1892. gada 29. maijā nomira trimdā pie Akkas pilsētas (zināma arī kā Akra) tagadējās Izraēlas ziemeļos. Šī ir viena no deviņām svētajām gada dienām, kad netiek strādāts.

Bahá’u’lláh piedzimšana (12. novembris)Bahājieši atzīmē Bahá’u’lláh (dzim. Mírzá Ḥusayn-`Alí) piedzimšanas gadadienu 1817. gada 12. novembrī Teherānā, Persijā (tagad Irāna). Bahá’u’lláh, kas tulkojumā nozīmē „Dieva Slava”, ir Bahá’í ticības pamatlicējs. Šī ir viena no deviņām svētajām gada dienām, kad netiek strādāts.

 

  • Báb - Vārti uz Baha’i ticību. Báb un Bábí kustība: Baha’i ticības priekšgājējs jeb kāpēc bahājieši uzskata 1844. gadu par savas Ticības pirmsākumu.
  • Abdu'l-Bahá - bahājiešu dzīves veida paraugs.